Organizacja pracy MPPP Krosno

Szkolenie wewnętrzne pracowników MPPP.

Kurs szkoleniowy dla pracowników MPPP w Krośnie

Materiały z Rad Pedagogicznych MPPP w Krośnie 2019/2020